Privacybeleid

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Bijdejuf.nl jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe Bijdejuf.nl daarmee omgaat. Zo leg ik uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen we jouw gegevens opslaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

Mijn website-adres is: https://bijdejuf.nl.

Bijdejuf.nl

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Bijdejuf.nl. Bijdejuf.nl is een webshop voor downloadbare rekenspellen voor de basisschoolleerling. Er zijn situaties waarin Bijdejuf.nl jouw gegevens (door Bijdejuf.nl) verzamelt. Het is daarom goed dat jij weet wat we daarmee doen en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Doel gegevens

Bijdejuf.nl verzamelt voor een aantal doelen persoons- gegevens. Hieronder vindt je de toelichting 

01. Het versturen van nieuwsbrieven en beoordelingen 

Bijdejuf.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven en een beoordelingsformulier. Deze e-mails zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bijdejuf.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

02. Bestelling plaatsen en kunnen verzenden 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij een bestelling plaatst bij Bijdejuf.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om deze bestelling professioneel te kunnen aanbieden, zoals je naam, adresgegevens en e-mailadres 

03. Analytics 

De website van Bijdejuf.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de orders die worden aangegaan.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ontvangers

De gegevens die Bijdejuf.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

02. Hosting2go

De e-mail van Bijdejuf.nl wordt gehost bij Hosting2go. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hosting2go. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij Hosting2go. Gegevens die jij achterlaat op de website van Bijdejuf.nl zijn op de servers van Hosting2go opgeslagen. 

01. Costumer Reviews

De product beoordelingen worden verzonden via Costumer Reviews. Op het moment dat jij een product koopt, wordt er na een aantal dagen een e-mail verstuurd via Costumer Reviews. Deze mail wort éénmalig verstuurd en vraagt je een beoordeling te geven met betrekking tot je aankoop bij Bijdejuf.nl. 

Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Bijdejuf.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar roelfke.roelands@gmail.com

02. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Bijdejuf.nl via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

03. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Bijdejuf.nl of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bijdejuf.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 

Daarnaast is het domein van Bijdejuf.nl ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt 

Jouw rechten

01. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bijdejuf.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Bijdejuf.nl via roelfke.roelands@gmail.com. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

02. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bijdejuf.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

03. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bijdejuf.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bijdejuf.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bijdejuf.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

05. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bijdejuf.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.. 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Bijdejuf.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via roelfke.roelands@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten 

Bijdejuf.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Bijdejuf.nl via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bijdejuf.nl de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bijdejuf.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Bijdejuf.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bijdejuf.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bijdejuf.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

  • Bijdejuf.nl 
  • Roelfke.roelands@gmail.com
  • KvK:75917297
  • BTW-nr:NL187909799B02